دانلود رایگان پروژه های آمار و مدل سازی برای سوم تجربی و دوم ریاضی

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

 

 

 

 

 

 در این بخش 3 پروژه آمار (رایگان) برای دانلود گذاشتیم که مخصوص دانش آموزان دوم دبیرستانی می باشد امیدواریم که مورد استفاده ی دانش آموزانی که در پایه دوم دبیرستان درحال تحصیل می باشند قرار بگیرد.

 


موضوع : تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

تعداد صفحه : 50 صفحه

توضیحات : دارای تمام نمودار ها (میله ای ، چندبر ، دایره ای ، جعبه ای و ... ) و واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات

 

دانلود

 

 


 

موضوع : تأثیر موسیقی بر یادگیری

تعداد صفحه : 53 صفحه

توضیحات : دارای تمام نمودار ها (میله ای ، چندبر ، دایره ای ، جعبه ای و ... ) و واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات

دانلود

 

 


 

موضوع : نمره مستمر جبر و احتمال

تعداد صفحه : 9 صفحه

توضیحات : دارای تمام نمودار ها (میله ای ، چندبر ، دایره ای ، جعبه ای و ... ) و واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات. بدون مقدمه و نتیجه گیری