پاسخ به شبهه ی حضور امام حسن و امام حسین در حمله ی اعراب به ایران

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی


در کشور شیعه ، میخوان امام علی (ع) رو نزد ایرانیا  زشت جلوه بدن!!!فلانی نوشته : امیرالمومنین علی (ع) ، امام حسن و امام حسین را فرستاده است به جنگ ایرانیان و خونریزی کرده است و زنان ایرانیان را به کنیزی گرفته است!!!
.
گفتم سندش کو؟  زود میگه تاریخ طبری...
 


از چه کی نقل کرده؟ از سیف بن عمر که مورخین نوشتند کذاب بوده و زندیق!!!!!
. .
مسعودى نوشته:
.
چون عمر درباره جنگ با ايرانيان از عثمان نظر خواهى كرد، عثمان گفت: مردى را بفرست كه در كار جنگ تجربه و بصيرت داشته باشد. عمر گفت: آن كيست؟ عثمان گفت: على بن ابى طالب است. عمر گفت: پس ببين كه او به اين كار تمايل دارد؟ عثمان با على(ع) مذاكره كرد،