تصاویر شهید حججی،احمدی روشن و رضایی‌نژاد در دست جوانان فلسطینی

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

تصاویر شهید حججی،احمدی روشن و رضایی‌نژاد در دست جوانان فلسطینی،سوری و لبنانی در بزرگترین گردهمایی دانشجویان ضدامپریالیستی جهان