خانواده ما

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

توي خانواده ما هركاري كه خواستم بكنم،اول گفتن دَرسِت مهمتره،
حتي يه زماني بود كه داشتم برا كنكور ميخوندم،بابام يهو در اومد گف،ول كن، دَرسِت مهمتره


ریک سانچز ف