این جمعه هم نیومدی اقای خوبم

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

 

imam zaman 123
 
 

 

ای دل بشارت میدهم خوش روزگـــــاری می رسد

یادرد و غم طی میشود ، یا شهریاری می رسد

گر کارگردان جهـان باشد خدای مهــــــــربان

این کشتی طوفان زده هم برکناری می رسد

اندیشه از سرما مکن سر میشود این دوران

شب را سحر باشد زپی،آخر بهاری می رسد

ای منتظر غمگین مشو ، قدری تحمل بیشتر

گردی بپاشد از افق ، گویی سواری می رسد

1____xpvqqg_div1.gif

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست

پس بیا وزمین وآسمان را گلستان کن.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 222 صفحه بعد